Jouw Badhoevedorp

Ga terug

Participatie Centrumgiebied

Hubertus Hubertus  •  11-07-2019  •    2 reacties  • 

Als dit de participatie is dan gaat het helemaal fout. Het zou neerbuigend naar de bewoners van Badhoevedorp zijn als dit de participatie is. Hopelijk is dit niet de bedoeling en gaat de architect tin gesprek met bewoners en vertegenwoordigers voor zij aan het ontwerpen slaat.

Citaat: De overheid, daartoe genoodzaakt door onder andere de gevolgen van de hippie- en provo-beweging, kwam in eerste instantie met het toenmalige toverwoord inspraak. Burgers kregen "inspraak" in ambtelijke procedures, en werden gehoord door de overheid. In de praktijk kwam dat veelal erop neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte inspraakronde hielden, waarbij zij de burger aanhoorden, zonder dat zij op enige wijze verplicht waren ook daadwerkelijk consequenties eraan te verbinden. Daarop werd de term participatie gelanceerd: mensen wilden structureel actief meedoen, niet slechts een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, waartoe veel inspraakprocedures al snel waren verworden.

Participeren is met elkaar in gesprek zijn en meningen uitwisselen om SAMEN tot een bepaald gedeeld en gedragen resultaat te komen. Het plaatsen van “Nieuwe Ideeën” op een website is geen participatie.

Reacties (2)


Je moet je aanmelden of inschrijven om deel te nemen.
  • Ruud Smeets
    Ruud Smeets  • 2019-07-15 13:13:43

    Ik sluit me hier graag bij aan. Ik heb vele jaren geleden in een werkgroep Sport en groenvoorziening gezeten. Het groen is grotendeels verdwenen en de sportvereniging waarvan ik bestuurslid was is vrijwel ter ziele omdat er aan onze accommodatie niets meer werd gedaan omdat niet bekend was wat er ging gebeuren. Ook met de voorstellen van de andere werkgroepen is voor zover bij mij bekend weinig of niets gedaan. Ik ben dan ook niet verbaasd dat er nu anno 2019 nog steeds geen vaste besluiten zijn over het centrum.

    Geen reacties