Jouw Badhoevedorp

Ideeën voor het centrum van Badhoevedorp IS GESLOTEN!

Freerun/ uitdaging creëren rondom de dorpshuis-plas

  1 reactie  •  27-08-2019  •  MRDK

Ik zou graag zien dat (uiteraard met natuurlijke materialen) er meer uitdaging komt voor de kinderen van ong 8+. De meeste speeltuintjes zijn nu voor de kleintjes.

Een mooie gelegenheid om wat klim/spring/ren mogelijkheden te maken is volgens mij rondom de nieuwe plas bij het dorpshuis (Met gebruikmaking vh gekapte hout?).

Misschien ook meteen leuk om hier in de toekomst een kleinschalige recreatiepark van te maken. Gewoon waar je een handdoekje neer kunt leggen en de kinderen kunt laten ravotten met water.

Ik ben het oneens 0%
12 stemmen

Buitensport activiteiten / Bootcamp

  1 reactie  •  28-08-2019  •  The Barn Sport & Health

De laatste jaren draaid alles steeds meer om gezondheid, waarbij stress te vaak voorkomt en ontspanning er nauwelijks meer lijkt te zijn. Het zou fantastisch zijn als Badhoevedorp vooruitstrevend is in het bijdragen in de gezondheid van zijn bewoners en een plek creert waar iedereen aan zijn gezonheid kan werken. Denk hierbij aan een outdoor gym, waarbij een sportrek/klimrek gebruikt kan worden voor bootcamps en andere sportieve activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het sportrek van Physiq in het Haarlemmermeerse bos dat in samenspraak met de gemeente Haarlemmermeer is gerealiseerd. 

Ik ben het oneens 55%
-1 stemmen

LINT : GEBRUIK VAN 4 mtr. breed asfalt.

  Geen reacties  •  10-07-2019  •  Jan Kloppenburg

Als ik goed ben geïnformeerd, gaat dit belangrijke (flaneer-)pad gebruikt worden door: voetgangers - gewone fietsers - elect. fietsers (straks met 2 snelheden!) - racefietsers (met en zonder bel) - rolstoelers - scootmobielers. Als er voor verschillende snelheden géén verschillende (=gescheiden van elkaar) tracés worden gemaakt, dan is het wachten op ongelukken, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Eventueel wat breder asfalt?

Ik ben het oneens 50%
Geen stemmen

Toekomstbestendig centrum

  Geen reacties  •  13-07-2019  •  Seb

Parkeren en parkeergelegenheid is een groot problematisch onderwerp omdat er momenteel wel vraag is naar parkeergelegenheid, anderzijds de wens voor autovrije gebieden groot is en we niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Als er toch winkels komen in het centrum, is het handig om de gebouwen flexibel te bouwen dat de ruimte boven de winkels als parkeergarage kan worden aangewend en dat deze later in de toekomst gemakkelijk om te bouwen zijn in woningen (wanneer we volledig af zijn van de auto). 

Zo heb je voldoende parkeergelegenheid, geen rondrijdende auto's in het centrum, goede bereikbaarheid en heb je geen ondergrondse garages nodig. 

Ik ben het oneens 19%
7 stemmen

centrum

  Geen reacties  •  09-08-2019  •  Nel Leemeijer

Het nieuwe centrum zou verkeersluw gemaakt moeten worden omdat we net van de lawaaiige A9 verlost zijn en men wel erg snel de auto pakt om een brief te posten. Een massief winkelcentrum is in Badhoevedorp ongepast. Het plein zou richting Pa Verkuyllaan heel geschikt zijn omdat daar meer ruimte voor is, dankzij het verdwijnen van de A9. Omringd door bomen en banken, een leuk koffietentje en ruimte voor een muziekkoepel. Een strook met rozenperken of geurende bloemen zou een aardige compensatie zijn voor het verdwijnen van het wandelbos, waar nu woningen gebouwd worden.

Het centrum kampt met leegstand. Daar zou een vriendelijke huurprijs al aardig wat aantrekkelijker kunnen worden voor ondernemers. Kleine winkeltjes met voldoende diversiteit (dus niet wéér een kapsalon of pizzeria) De winkels zien er nu gedateerd en smoezelig uit, waardoor het niet aantrekkelijk is voor een startende ondernemer. Wellicht kan de markt wat uitgebreider worden met een lint richting Lorentzplein. Ook moet geprobeerd worden om grotere ketens aan te trekken: een Hema, een Action dat zijn publiekstrekkers. En leukere verlichting zou het al een stuk vrolijker maken. Alles is kleurloos en troosteloos en hoogbouw zal niet de oplossing zijn. Het blijft een 'raar' winkelhart met steegjes en strookjes. Creatieve bestrating is wellicht ook een optie. Met verhoogde plantenbakken en wat wipkippen of zo.

Ik ben het oneens 63%
-2 stemmen

Op zoek naar de tekeningen die al vast staan.

  5 reacties  •  19-07-2019  •  Rob

Als deze tekeningen al gemaakt zijn hoe zien deze er dan uit. Nu is er nog wel een kleine wijzigingin aan te brengen.

Straks als de grondstoffen er al staan hoeft het niet meer.

Met dank,

Rob Kuijper

Ik ben het oneens 0%
3 stemmen

multifunctionele fontein

  Geen reacties  •  13-08-2019  •  BBO (BewonerBadhoevedorpOost)

Ik pleit voor een grote ronde multifunctionele fontein midden op het plein: als spetterbadje voor kinderen in de zomer, als schaatsbaantje 's winters en af te dekken als een podium en in te zetten voor evenementen.

Ik ben het oneens 23%
5 stemmen

Participatie Centrumgiebied

  2 reacties  •  11-07-2019  •  Hubertus

Als dit de participatie is dan gaat het helemaal fout. Het zou neerbuigend naar de bewoners van Badhoevedorp zijn als dit de participatie is. Hopelijk is dit niet de bedoeling en gaat de architect tin gesprek met bewoners en vertegenwoordigers voor zij aan het ontwerpen slaat.

Citaat: De overheid, daartoe genoodzaakt door onder andere de gevolgen van de hippie- en provo-beweging, kwam in eerste instantie met het toenmalige toverwoord inspraak. Burgers kregen "inspraak" in ambtelijke procedures, en werden gehoord door de overheid. In de praktijk kwam dat veelal erop neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte inspraakronde hielden, waarbij zij de burger aanhoorden, zonder dat zij op enige wijze verplicht waren ook daadwerkelijk consequenties eraan te verbinden. Daarop werd de term participatie gelanceerd: mensen wilden structureel actief meedoen, niet slechts een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, waartoe veel inspraakprocedures al snel waren verworden.

Participeren is met elkaar in gesprek zijn en meningen uitwisselen om SAMEN tot een bepaald gedeeld en gedragen resultaat te komen. Het plaatsen van “Nieuwe Ideeën” op een website is geen participatie.

Ik ben het oneens 47%
1 stem

Gebruik van natuurlijke bouwmaterialen

  1 reactie  •  14-07-2019  •  M

Als er toch al beslist is over de hoogte en het aantal gebouwen, waar het merendeel van de inwoners tegen is, dan biedt ecologisch bouwen wellicht nog een optie tot enige acceptatie van de nieuwe plannen. Ik denk hierbij aan gebouwen van hout, eventueel met groendaken.

Hout biedt een makkelijke manier om de CO2-uitstoot - de voornaamste oorzaak van klimaatverandering - te beperken, door het vermogen van bossen en hout(producten) om koolstof vast te leggen cq vast te houden. Het mooie aan hout is dat het hernieuwbaar is. De overheid en gemeenten stellen steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid, energieneutraal en ecologisch bouwen. Hout is als bouwmateriaal dan de meest logische keus. Voor de betrokken partijen/supermarkten is het tevens een mooie showcase om te laten zien hoe ze begaan zijn met duurzaamheid. Met name voor een dorp onder de rook van Schiphol, waar al het groen al aan het verdwijnen is, is dit een mooie oplossing. 

In aanvullig daarop zou ik graag willen zien dat open gebieden in het dorp opgevuld worden met groen en met elkaar verbonden worden door groen. We hebben allemaal recent gelezen en gehoord over de luchtverontreiniging in ons dorp en de plannen om het aantal vluchten van Schiphol verder uit te breiden. Terwijl overal over de wereld (van Londen tot Breda) het belang van stadsparken erkend wordt met het oog op het behalen van klimaatdoelstellingen, wordt juist hier bij ons al het groen weggehaald. Laten we dan op die plekken waar het mogelijk is juist zoveel mogelijk groen terug plaatsen (evt in combinatie met water zoals door anderen voorgesteld) en zo het lange termijn denken promoten, in plaats van alleen maar op korte termijn te denken en zoveel mogelijk huizen te plaatsen om de omleg van de A9 te financieren.

Ik ben het oneens 0%
36 stemmen

De belangrijkste dingen zijn al beslist

  Geen reacties  •  06-07-2019  •  Richard

Jullie vragen om ideeën, maar dan zeggen jullie dat de hoogte van de gebouwen en de situering van de gebouwen al bepaald zijn. Dus ik denk dat jullie vragen om ideeën over louter cosmetische dingen terwijl jullie in feite al de meest substantiële beslissingen hebben genomen zonder enig overleg met de inwoners van Badhoevedorp. Dat is een beetje arrogant (en mogelijk illegaal).  Welke juridische autoriteit hadden jullie om die substantiële beslissingen te nemen zonder de huiseigenaren te raadplegen die een negatieve invloed zullen ondervinden?  Maar zelfs dat kan acceptabel zijn als jullie zo'n slecht plan niet hebben gemaakt. Grote gebouwen in een smalle strook land proppen is een vreselijk idee. Denk aan: lawaai, verkeer, parkeren, verlies van eigendomswaarde in de omgeving.....

Ik ben het oneens 25%
16 stemmen

Fruitbomen

  Geen reacties  •  11-08-2019  •  Barbie

Misschien leuk om fruitbomen te planten zodat iedereen appels, peren, etc kan plukken als ze rijp zijn.

Ik ben het oneens 70%
-5 stemmen

Groen en schaduw.

  Geen reacties  •  26-08-2019  •  Marjon Broeks

Beste Badhovedorpers,

Ik denk dat een groen centrum, met bomen en veel schaduw prettig winkelen is. geen donkere stenen, dat trekt warmte aan. Een vriendelijke uitstraling: hout, mooie materialen, ijzer, mooie steentjes en een mooie stoepen.

Volgens mij is een hondencafe ook een goed idee, een omheind terrein, waar je hond vrij kan rondlopen en je een kop koffie kunt drinken.

Ik ben het oneens 5%
18 stemmen

doorstroming veiligheid plein

  Geen reacties  •  24-08-2019  •  charles

Oost/West verbinding binnen het dorp, het plan om de Zeemanlaan door te snijden veroorzaakt zo dadelijk sluip verkeer via de kleine straten. Verkeersveiligheid en woongenot van de wijken/straten komen onderdruk.

Het idee om nieuwe bewoners van Quatrebas helemaal om te laten rijden via de Schipholweg is absurd.

Het idee om 3 supermarkten rond een plein te plaatsen bevorderen niet de gezelligheid , saaie puien en 's avonds onveilg. Tevens wordt een extra druk gelegd op verkeersstromen en parkeergelegenheden. Decentralisatie zoals nu met de nieuwe Vomar is uitstekend, goede parkeer gelegenheid , publiek is hier zeer over te spreken. Waarom houdt Gemeente dan vast aan het centraliseren van de supermarkten?

Bevreemd dat er geen goede relatie wordt gelegd tussen de plannen Sloterbrug en de effecten hiervan op het centrum Badhoevedorp, en zeker in relatie tot doorstroming verkeer via de Zeemanlaan.

Een idee zou kunnen zijn om een klein deel van de groen strook tussen Sloterweg en Kamerlingh Onnesweg toch in te richten voor een secundaire weg. Goede bereikbaarheid en verkeersveilig worden hiermee geborgd voor het publiek.

N.B er zijn budgettair middelen hiervoor, daar verplaatsing A9 binnen begroting is gebleven.Het af-financieren van het project valt lager uit derhalve kan met een minder aantal geplande woningen/flats worden volstaan.

Badhoevedorp kent twee "winkelstraten", de Sloterweg en de Pa Verkuijllaan. In de plannen van de Gemeente wordt de functie van de Pa Verkuijllaan onderbelicht. Met stelt, buiten Centrum ??. Dit in tegenstelling tot de belangrijke functie welke de Pa Verkuijllaan vervult , en naar mijn mening een winkelstraat van hoger kwalitatief gehalte als de Sloterweg.

Waarom staat Gemeente niet open voor het idee om op de groen strook tussen de Pa Verkuijllaan en Sloterweg hier een plein met kiosken te ontwikkelen, hiermee verbind men gelijk de winkelstraten aan elkaar en bevordert het winkelgedrag van de consument/bewoner Badhoevedorp

 

Ik ben het oneens 0%
5 stemmen

Dorpse uitstraling voor de nieuwbouw woningen/flat.

  Geen reacties  •  31-07-2019  •  Niels

woning graag een dorpskarakter geven. Geen moderne strakke bouw zoals in hoofddorp maar behoud het gevoel van een dorp. 

Ik ben het oneens 0%
20 stemmen

Woningen voor starters

  3 reacties  •  10-07-2019  •  Stephanie

Ik mis betaalbare woningen voor jonge (alleenstaande) starters... Zou leuk zijn als jongeren die hun hele leven in Badhoevedorp wonen, daar ook kunnen blijven. 

Ik ben het oneens 7%
55 stemmen

Grote maten modezaak

  Geen reacties  •  06-07-2019  •  Rien Blankenstein

Een modezaak voor de grotere maten ontbreekt in Badhoevedorp. Mensen die niet zo mobiel zijn, zijn van anderen afhankelijk om ze b.v. naar Haarlem te brengen. Ook een handwerkzaak (quilten e.d.) zou m.i. Een aanwinst zijn voor het dorpshart.

Ik ben het oneens 82%
-17 stemmen

DORPSPLEIN MET MOBIELE BOMEN

  Geen reacties  •  18-07-2019  •  Jan Kloppenburg

Ik begrijp dat hier bomen geplant worden. Als dat inderdaad het plan is, dan is dit plein meteen ONBRUIKBAAR voor andere wat grotere evenementen, zoals bv. een grote tent. IDEE: plant, daarvoor geschikte, bomen in zogenaamde kuubskisten (1 x 1 x 1 meter, desnoods wat groter) en monteer daar wielen onder, die alleen door de gemeente bediend kunnen worden, waardoor ons plein toch ook voor andere doeleinden beschikbaar is.

Ik ben het oneens 36%
4 stemmen

30 kilometerzone

  Geen reacties  •  11-08-2019  •  Barbie

Graag een 30-km zone invoeren in het dorpscentrum, en eigenlijk in heel Badhoevedorp. Er wordt veel te hard gereden. Zet maar wat flitspalen neer.

Ik ben het oneens 24%
7 stemmen

Geen gebouwen groter dan twee verdiepingen.

  Geen reacties  •  06-07-2019  •  Richard

Bouw alsjeblieft geen appartementsgebouwen die uitkijken op de tuinen van de huizen die zich naast het ontwikkelingsgebied bevinden. Dat zou de privacy van de eigenaren wegnemen en de waarde van die huizen verminderen. Een dergelijk plan zou voor de rechtbank moeten worden aangevochten.  Laten we er een groene plek (lees: een park) van maken.

Ik ben het oneens 19%
53 stemmen

Hondenveld/-gebied

  Geen reacties  •  11-08-2019  •  Barbie

Kan er een hondenveld of gebied komen waar honden los kunnen lopen en met andere honden kunnen rennen. Bankjes erbij voor de baasjes. Hek eromheen zodat de honden niet weg kunnen lopen.

Ik ben het oneens 57%
-3 stemmen

Middelbare school

  Geen reacties  •  06-07-2019  •  Alexander1980

Misschien niet helemaal wat hier thuis hoort, maar wil toch een optie om na te denken over een middelbare school nabij het nieuwe centrum van badhoevedorp. Hierdoor meer winkels en openbaarvervoer. Hema goed idee en een xenos

Ik ben het oneens 27%
30 stemmen

Het LINT (4 mtr. breed asfalt)

  Geen reacties  •  10-07-2019  •  Jan Kloppenburg

Als ik juist ben geïnformeerd, kom dit lint OP de aanwezige sloot die pal achter de appartementen "De DRIE BOGEN" loopt en wordt deze sloot VERLEGD naar de andere kant van het asfalt, de centrum-kant dus. Dit is ONACCEPTABEL! De huidige sloot moet blijven met het asfalt er naast, aan de centrum-kant. Ik hoop maar dat ik verkeerd ben ingelicht. Namens 78 bewoners: Jan Kloppenburg.

Ik ben het oneens 80%
-6 stemmen

meer groen, Hema, plek voir kinderen

  Geen reacties  •  14-07-2019  •  Johannes

wij zouden een bioscoop willen en een plek waar kinderen kunnen jumpen, spelen en hun energie positief kwijt kunnen. En meer groen ook omdat we vlakbij Schiphol wonen. Wij missen ons park. Een winkel als een Hema zou leuk zijn zodat je niet buiten het dorp iets moet halen. 

Ik ben het oneens 23%
10 stemmen

Verkeersveiligheid

  Geen reacties  •  05-07-2019  •  MelanieW

Mijn dochter van 7 is een heel verantwoordelijk meisje en zou eigenlijk best alleen een boodschapje kunnen doen. Helaas gaat dat niet omdat ze niet lang genoeg is om over geparkeerde auto's heen te kijken. Daardoor moet ze steeds half de weg op stappen om te zien of er wat aankomt met als risico dat ze dan toch geschept wordt door een fietser, brommer of auto. Gevolg is dat ze eigenlijk alleen maar om ons eigen blok (we wonen in de Keesomstraat) kan lopen zonder dat er een volwassene meegaat. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat het dorpscentrum zo wordt dat kinderen en mensen die zich moeten verplaatsen in een scootmobiel of rolstoel goed overzicht hebben en geen hinder hebben van geparkeerde auto's. Ook de bevoorrading van de supermarkten zou zo moeten zijn dat voetgangers daar geen hinder van hebben op het plein. Ik vind het nu echt levensgevaarlijk als de Lidl en de AH voor de 1000ste keer een vrachtwagen op de Zeemanlaan hebben die staat te steken en te doen om dichtbij genoeg te komen. In Amstelveen hebben ze in het stadshart een heel groot marktplein, wanneer er geen markt is, zie je dat vooral fietsers en brommers van alle kanten kris kras er overheen scheuren terwijl midden op het plein een klimrek staat! Voor ons plein zou ik graag zien dat er een duidelijk separaat fietspad komt, waardoor je minder snel botsingen hebt met voetgangers en spelende kinderen. Overigens zou zo'n leuk klimrek natuurlijk wel echt super zijn!

Ik ben het oneens 14%
45 stemmen

Veiligheid

  Geen reacties  •  23-08-2019  •  Aleetje

ik zou een plekje willen meemaken waar je samen kunt komen met andere gezinnen. Waar kinderen leuk kunnen spelen, en eventueel iets te eten en drinken is. Ergens waar je graag samenkomt, ook natuur is. Wil best ook meedenken en bijdragen als ouder en kind yoga docent. En waar geen auto’s zijn en dat de kids er veilig kunnen zijn. Dank alvast! 

Ik ben het oneens 100%
-2 stemmen

Ideeën

Ideeën voor het centrum van Badhoevedorp is gesloten!

.

JouwBadhoevedorp.nl is nu gesloten. In de maanden juli en augustus kon Badhoevedorp meedenken over de functies, de sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein en de stijl van de gebouwen eromheen! We gaan aan de slag met de ideeën en stemmen om te zien waar de voorkeur naar uitgaat. Nieuwe ideeën (na 31 augustus) kunnen we niet meer meenemen.